Benefit Systems

  • subject: Projektowanie usług i doświadczenia dla młodych użytkowników
  • TAGS: Research, Strategy, Design Thinking

Opracowaliśmy strategię przekształcenia
lokali fitness w innowacyjne miejsca zabaw dla dzieci

 

Projektując dla dzieci pamiętaj o rodzicach

 

Usługi projektowane dla dzieci odpowiadają przede wszystkim na potrzebę zabawy i integracji z rówieśnikami. Jednak musimy przekonać rodziców, że ich dzieci wyniosą z tego coś wartościowego. Zaprojektowaliśmy doświadczenie, które jednocześnie odpowiada na oczekiwania dzieci i ich rodziców.

 

Challenge:

Celem projektu było przekształcenie nierentownych placówek fitness w innowacyjne miejsce zabaw i rozwoju dla dzieci z lokalnych społeczności. Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie doświadczenia, które będzie nie tylko atrakcyjne dla najmłodszych, ale będzie również odpowiadało na oczekiwania rodziców dotyczące rozwoju ich dzieci.

Kluczowe rezultaty:

  • Value proposition dla Atmosfery Multisport oraz rekomendacje aktywności organizowanych w obiekcie.
  • Brief dla architektów projektujących przestrzeń obiektu.
  • Design i user experience w kanałach cyfrowych – strona internetowa z informacji o ofercie oraz proces rezerwacji online.
  • Wytyczne dla kampanii marketingowej promującej nowy obiekt.

Proces:

Przebadaliśmy potrzeby i zachowania dzieci oraz ich rodziców i wspólnie z nimi wypracowaliśmy rozwiązania odpowiadające na ich potrzeby.Razem z zespołem projektowym składających się z projektantów, ekspertów rozwoju fizycznego, architektów i managerów placówek fitness doprecyzowaliśmy koncepcję działania takich obiektów.


Wypracowaną koncepcję przełożyliśmy na strategie z zakresu doświadczenia użytkownika, designu oraz marketingu, które stanowiły wytyczne dla stworzenia takiego obiektu.

 

 

UX/ UI Design Strategy Design Thinking

 


 


 

Skontaktuj się z nami:
Your email address will not be published.