Gyms Day Pass

  • subject: Aplikację do kupowania wejściówek na siłownie i zajęcia sportowe
  • TAGS: UX/ UI Design, Branding, Segmentation

Zaprojektowaliśmy ogólnoeuropejską aplikację do kupowania wejściówek na zajęcia sportowe

 

Zupełnie nowe możliwości

 

Większość siłowni jest skoncentrowanych na klientach lokalnych, jednak w wielu miastach klientami są osoby w podróży, którzy przebywają w danym miejscu przez krótki czas. To duża grupa potencjalnych klientów, niezaadresowana dotychczas przez rynek fitness. Zaprojektowaliśmy aplikację, która adresuje nową grupę docelową dla lokalnych biznesów.

 

Challenge:

Zaprojektowanie aplikacji mobilnej oraz desktopową umożliwiającego wejścia na siłownie w całej europie, jak również identyfikacji wizualnej nowej marki.

Kluczowe rezultaty:

  • Aplikacja mobilna z unikalną szatą graficzną i zaprojektowanym logotypem.
  • Prezentacja siłowni, opis dostępnych urządzeń i opinii użytkowników.
  • Upsell – możliwość zapisu na dodatkowe zajęcia dostępne w danej lokalizacji.

Process:

Współpracując z maltańskim startupem rozwinęliśmy serwis integrujący wszystkie siłownie europejskie, które pozwalają na pojedyncze wejście na siłownie oraz udostępniający użytkownikowi informacje na temat ich wyposażenia i ocen użytkowników.

Zdefiniowaliśmy ścieżkę użytkownika, główne potrzeby użytkowników na każdym jej etapie oraz kluczowe funkcje aplikacji odpowiadające na te potrzeby. Zaprojektowaliśmy design aplikacji jednocześnie pracując nad identyfikacją wizualną nowej marki. Po oddaniu projektu współpracowaliśmy z deweloperami nad wdrożeniem tej aplikacji.

Większość prac była prowadzona zdalnie, a cały proces był bardzo szybki, trwał bowiem zaledwie miesiąc.

 

UX/ UI Design Branding Siegmentaton

 Bartosz Balewski

Head of UX

Razem z Incredible Web zawsze tworzymy coś co wyróżnia się jakością wykonania i odpowiada na potrzeby uzytkowników.

 


 

Skontaktuj się z nami:
Your email address will not be published.